Kontakt z nami

Centrum Ochrony i Bezpieczeństwa sp. z o.o.

ul. Krakowska 50
32-083 Balice

Tel/fax +48 12 4 163 163
Adres e-mail: biuro@centrumochrony.pl

NIP: 675-12-45-722
REGON: 357217065
KONCESJA MSWiA: L-0110/01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50 000,00 ZŁ (opłacony w całości)
ORGAN REJESTROWY: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia - Wydział VI Gospodarczy - Rejestrowy
NUMER KRS 0000076554